Home Omhoog

Algemene voorwaarden

BELANGRIJKE INFORMATIE
U dient zorgvuldig de volgende "Algemene voorwaarden" te lezen. Uw aankoop of het gebruik van onze producten vereisen dat u de voorwaarden hebt gelezen en deze accepteerd.
LICENTIE
Onze website heeft drie mogelijke soorten licenties voor het gebruik van de web templates en andere producten ( de "producten" ) die via onze website verkocht worden door onafhankelijke content providers, in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden wordt ( de "licentie" ) uitgegeven door ons bedrijf , deze is als volgt:
  1. LICENTIE EENMALIG GEBRUIK

    U kunt een "One Time Usage" licentie aanschaffen van een website template op een "niet-unieke" prijs. Hiermee kunt u dit afzonderlijke product gebruiken op een enkele website , van u of uw klant. Je moet dezelfde sjabloon opnieuw kopen als je hetzelfde ontwerp wilt gebruiken in combinatie met andere website of een ander project;

  2. ONTWIKKEL LICENTIE

    U kunt een "ontwikkel licentie" aanschaffen, die u recht geeft op het wijzigingen van onze producten met behulp van software of applicaties in onze designs. U mag de door u aangepaste designs installeren en/of doorverkopen na de ontvangst van de licentie. U kunt zich aanmelden voor de licentie via info@myna.be

  3. AFKOOP LICENTIE

    U kunt een "afkoop licentie" aanschaffen van een website template op een "Unieke prijs". Dit type licentie garandeert dat u de laatste persoon bent die dit sjabloon koopt . Nadat de buyout aankoop heeft plaatsgevonden , wordt de template permanent van onze website verwijderd en is dan niet meer beschikbaar voor andere klanten .

AFBEELDINGEN, CLIPARTS EN LETTERTYPEN
Alle afbeeldingen , clipart en lettertypen die gebruikt worden in onze producten zijn royalty -vrij en zijn een integraal onderdeel van onze producten.De "One Time Usage" licentie en de "ontwikkel" licentie geven u het recht om afbeeldingen , clipart en lettertypen te gebruiken voor dat deel van de website die u bouwt met behulp van uw template . U mag de afbeeldingen , clipart en lettertypen gebruiken om slechts één project te ontwikkelen . Elke vorm van afzonderlijke gebruik of distributie is ten strengste verboden . Alle foto's en illustraties gebruikt in sjablonen komen in een enkele laag , zoals het is.
MODIFICATIES
U mag noodzakelijke aanpassing(en) aan onze producten maken, die aan uw doeleinden voldoen, dit in overeenstemming met de aard van de licentie die u aanschaft.
ONGEOORLOOFD GEBRUIK
Als u niet de "afkoop licentie" heeft , zult u geen van onze producten, gemodificeerd of niet , op een diskette , CD, website of enig ander medium plaatsen. U mag ze ook hen niet zal aanbieden voor herdistributie of wederverkoop van welke aard dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons bedrijf .
OVERDRAAGBAARHEID
U mag geen sub- licentie, toekennen, of de eventuele hierboven genoemde entiteiten overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons bedrijf.
ONS RESTITUTIE BELEID
Aangezien onze website niet- tastbare , onherroepelijke goederen aanbied, kunnen wij geen terugbetalingen doen nadat het product is geleverd. Zorg ervoor dat u daarom zorgvuldig de ' beschikbare bronnen ' sectie hebt gelezen. Wij maken alleen uitzonderingen deze regel als het product niet lijkt te zijn - zoals het is beschreven., per geval naar ons goeddunken . De deadline voor enige terugbetalingsclaim is een week na de leveringsdatum. De terugbetaling wordt gedaan aan u nadat we een "Afzien van Copyright" van u ondertekend hebben ontvangen. Dit is een vereiste conditie.
EIGENDOM
U kunt geen aanspraak maken op het recht van intellectuele eigendom of exclusieve eigendom van een van onze producten, of modificaties. Alle producten zijn eigendom van onafhankelijke content providers . Onze producten worden geleverd "as is" zonder enige vorm van garantie , expliciet of impliciet . In geen geval zal ons bedrijf of haar vertegenwoordigers aansprakelijk zijn voor enige schade, inclusief , maar niet beperkt tot , directe, indirecte, speciale , punitieve , incidentele of gevolgschade of andere verliezen die voortvloeien uit het gebruik van of het onvermogen om onze producten te gebruiken .
INSTALLATIE
Wij installeren geen van onze producten ( Joomla, Wordpress, Prestashop, etc.). De installatie is een betaalde dienst die niet is opgenomen in de pakketprijs.
ANTI FRAUDE CHECK
Klant aankopen kunnen tijdelijk worden vertraagd door handmatige fraudecheck van 10-20 minuten. Tevens kan het worden vertraagd, voor een langere termijn, voor meer serieus onderzoek . Fraudechecks treden op als gevolg van de toename van het aantal frauduleuze transacties door personen die geen daadwerkelijke kaarthouders van de gebruikte creditcards zijn tijdens de aankoop.
DERDE PARTIJEN DIENSTEN
Wij kunnen gebruik maken van diensten van derden. Onze website heeft geen controle over de diensten van derden, u gaat ermee akkoord dat ons bedrijf niet verantwoordelijk zal zijn voor het gebruik van dergelijke diensten . Deze derde partijen kunnen hun eigen gebruiksvoorwaarden en andere beleidsterreinen hebben . U stemt ermee in om te voldoen aan deze voorwaarden en het beleid als deze . Indien dergelijke voorwaarden of het beleid in strijd zijn met onze voorwaarden , overeenkomsten of het beleid , moet u voldoen aan die van onze website.
WETGEVING EN RECHTSPRAAK
Met het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat alle zaken die betrekking hebben tot uw toegang tot en gebruik van deze website en / of haar producten zijn onderworpen aan de wetten van Florida , zonder rekening te houden principes van de wet. De partijen wijzen het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen . U stemt er ook mee in en de exclusieve persoonlijke jurisdictie en locatie van de staat en federale rechtbanken hierbij dienen in Broward County, Florida , met betrekking tot alle zaken met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van deze website en / of haar producten.
VRIJGEVEN VAN INFORMATIE
U mag geen orderinformatie bekent maken waaronder, Order ID , download link , etc. Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om wijzigen van deze voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen .Live Chat